Kultura

#Karoń-Ostrowska || Literat Wojtyła

Rozpoczęliśmy prace nad krytycznym wydaniem pism literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Będą one trwały aż do maja 2020 roku, kiedy to na 100 lecie urodzin Papieża wydamy trzy tomy Jego poezji i dramatów.

  1. Juvenilia1939-1943
  2. Poezje 1949-2003
  3. Dramaty 1942-1964

Jest to wielki projekt, którego celem jest ocalenie, zabezpieczenie, opracowanie i przekazanie przyszłym pokoleniom całości dorobku literackiego, a w przyszłości filozoficznego i teologicznego tego największego z Polaków.

Nasz projekt realizujemy we współpracy Centrum Myśli JP2 z krakowskim Instytutem Dialogu Międzykulturowego. List intencyjny w tej sprawie podpisali :

kard. St. Dziwisz, kard. K.Nycz, prezydenci Warszawy i Krakowa: Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Majchrowski, a także marszałek Małopolski.

Komitet naukowy tworzą najwybitniejsi badacze twórczości Karola Wojtyły z prof. Jadwiga Puzyniną i prof. Jackiem Popielem na czele.

Mnie przypadł w udziale zaszczyt bycia koordynatorem całości tego wspaniałego przedsięwzięcia. Jest to praca fascynująca, benedyktyńska i detektywistyczna zarazem. Badam rękopisy papieskie w Archiwum Krakowskiej Kurii, szukam osób i miejsc, gdzie mogą się znajdować nieodkryte dotąd dokumenty. Odkrycie nieodczytanego dotąd przez nikogo tekstu z około 1940 roku i odczytywanie zniszczonych, pożółkłych, pisanych ołówkiem kopiowym ręką młodego Karola – stronic jest przeżyciem nieporównywanym z niczym. Dla takich doświadczeń warto żyć!

W tym blogu będę się starała, w miarę na bieżąco opowiadać o moich odkryciach i dzielić się z Wami refleksjami i wiedzą na temat młodzieńczych lat Karola Wojtyły w Krakowie. Na razie, potem będą kolejne etapy Jego drogi.

Ekspert CMJP2

Zobacz Też

12081621_10205473508737311_1267049929_n #Rowiński || Albo liberalizm pogodzi się z chrześcijaństwem, albo go nie będzie. grad_lucz #Grad || Osoby i czyny 12231157_10205631031555283_644647926_n #Stypendyści || Powiedz „Tak” Polsce

Komentarze