Społeczeństwo

#Gierech || Zagrożenia demokracji.

Dzisiaj spróbuję zająć się bardzo popularnym aktualnie  tematem:  czy demokracja w Polsce jest rzeczywiście zagrożona, a jeśli tak, to czym. Poszukam też podpowiedzi u św. Jana Pawła II, co z tym zrobić? Zapraszam do posłuchania.

Biblioteka CMJP2

Zobacz Też

ABR #Bielik-Robson || Prawodawcza postać boskości? twardowski_blog #Gajewski || „Czas niedokończony. Wiersze księdza Jana Twardowskiego”. 12179961_10205554327957741_56370915_n #Ssanie || Premiera książki Jakuba Lubelskiego w Krakowie.

Komentarze