Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
#Romanowicz || Konstytucjonalizm - Blog JP2

Społeczeństwo

#Romanowicz || Konstytucjonalizm

Konstytucja jest żywotnością wspólnoty politycznej. Stanowi coś więcej niż tylko akt prawny, który ustala ramy ustrojowe państwa, określa podstawowe instytucje publiczne, czy przesądza o dystrybucji władzy pomiędzy nimi. Konstytucji – jak wskazuje sama jej nazwa – konstytuuje podstawowe relacje we wspólnocie politycznej: pomiędzy członkami wspólnoty a państwem, pomiędzy organami państwa, a także pomiędzy samymi członkami danej wspólnoty.
Konstytucja nie jest neutralna aksjologicznie, bowiem w historii zachodniej kultury prawnej nigdy nie była zaprojektowana jako aksjologicznie „czysta karta”. Przeciwnie, konstytucja wyraża podstawowe, integrujące i tworzące tożsamość danej wspólnoty politycznej wartości.  To kim jesteśmy jako wspólnota, na czym polega nasze bycie razem i jakie formy życia indywidualnego oraz wspólnotowego cenimy, chronimy i uskuteczniamy, jest określane i rewitalizowane przez Najwyższe Prawo – „Ustawę Zasadniczą”. Konstytucja komunikując ze sobą przeszłe i przyszłe pokolenia przedłuża tożsamość polityczną wspólnoty i wyznacza ramy trwania wspólnej historii danego społeczeństwa.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jest hierarchicznym zwieńczeniem współczesnego polskiego porządku prawnego. Jednocześnie jest „kamieniem węgielnym” polskiej kultury prawnej, który promieniuje nie tylko na obecnie obowiązujące prawo, ale także na przyszłe ustawodawstwo. Zestawiając obowiązującą Konstytucję z protokonstytucją polskiej wspólnoty politycznej, za którą można uznać dokument Dagome Iudex, można zadać pytanie o ładunek aksjologiczny współczesnej ustawy zasadniczej. Testament ojca założyciela polskiej państwowości i protoplasty naszej wspólnoty politycznej wyraźnie wskazywał na chrześcijaństwo i jego wartości jako siłę konstytuującą i zabezpieczającą trwałość polskiego bytu politycznego. Przenosząc się poprzez Millenium Chrztu Polski do naszych czasów możemy sformułować pytania o zobowiązanie aksjologiczne, które nakłada na nas obecna Konstytucja. Czy jest to nadal zobowiązanie ukierunkowane na wartości chrześcijańskie? Jaką aksjologię można wydobyć z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.?

Zapraszamy do poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania w ramach pracy seminaryjnej, obejmujące egzegezę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz studium przypadków wybranych z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Czy wartości, które sąd konstytucyjny wydobywa z kart Konstytucji jako siłę żywotną naszej wspólnoty politycznej, są wartościami chrześcijańskimi? Czy jako takie zostały pomyślane przez twórców Konstytucji? Zmierzmy się z tym problemem w gronie prawników, filozofów, politologów, historyków, antropologów oraz obywateli dążących do lepszego zrozumienia własnej tożsamości politycznej! „Papierkiem lakmusowym” dla obecności wartości chrześcijańskich w Konstytucja będzie nauka społeczna Kościoła, ukształtowana dla XXI wieku przez innowacyjną myśl Jana Pawła II.

Rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II

Zobacz Też

12048826_10205494329377814_1015167203_n #Live || Dziedziniec Dialogu, czyli spotkanie ludzi o różnych światopoglądach. image #Wielowieyska #Lisicki || Kto jest bardziej obiektywny: wierzący czy niewierzący? 12571399_10206018178233708_611219066_n #Kukowska || Przepis na wolontariat

Komentarze